Choose language

No results found...

Hemofili - är det min sjukdom eller vårdens?

The broadcast is about to begin

Hemofili - är det min sjukdom eller vårdens?

Sändningen är avslutad, en inspelad version publiceras inom kort.

Hemofili - är det min sjukdom eller vårdens?

Under detta webinar kommer viktiga frågor att diskuteras som berör personer som lever med hemofili samt deras anhöriga.